Stawianie plot z PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie prócz wyjątkowych wypadków.

Konstrukcja sztachetki PVC na plot i furtę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz szczególnych wypadków.

Sztachetki PCV na plot i bramkę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane miedzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty z PCV na plot i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji oraz zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji balustrady PCV na plot i bramkę ze sztachetek potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy projektowane balustrady z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachet jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak projektowane balustrady z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s